Aan de slag

Aan de slag

Focus!!
Het is me duidelijk, ik moet gewoon creatief bezig zijn. Daar ligt mijn passie maar ook mijn kracht. De opdracht voor de franchisers van de Thomashuizen om een website te bouwen laat me zien dat het mijn enthousiasme aanwakkert. Te werken aan de structuur binnen een website, welke kleuren passen bij het geheel, welk beeld wil ik neerzetten, daar gaat het stromen. Hetzelfde geldt voor de opdrachten voor Biografie in Beeld en Budgetwedding. En ik merk ook dat ik er goed in ben. Ik kan helder werken en mensen meenemen in mijn enthousiasme. Dus nu:
Focus!!
Website in orde maken en bijhouden, pagina op Facebook maken en meer klanten vinden en blij maken.