Privacybeleid

gewoon Jet, gevestigd aan Elegastburg 34, 2907 CD, Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Elegastburg 34
2907 CD, Capelle aan den IJssel
+31 (0)6 14 11 76 00
Jet Nijhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van gewoon Jet. Zij is te bereiken via jet@gewoonjet.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

gewoon Jet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-gegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gewoonjet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

gewoon Jet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling en de vastgestelde overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, e-books en andere freebies
 • Je te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en services
 • gewoon Jet analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en services af te stemmen op jouw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

gewoon Jet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van gewoon Jet) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

gewoon Jet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen voor de persoonsgegevens. Gezien de belastingdienst het verplicht stelt de administratie tot zeven jaar terug te bewaren, worden de meeste persoonsgegevens zo lang bewaard. Mocht je langer dan zeven jaar klant zijn bij gewoon Jet, dan worden je persoonsgegevens eveneens bewaard gebleven.

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Naam en achternaam 7 jaar Nodig voor administratie
Adresgegevens 7 jaar Nodig voor administratie
Telefoonnummer 7 jaar Nodig voor administratie, contact leggen en afhandelen overeenkomst
Emailadres 7 jaar Nodig voor administratie, contact leggen en afhandelen overeenkomst
KvK-gegevens 7 jaar Belastingwetgeving en betalingen
Bedrijfsnaam 7 jaar Belastingwetgeving en betalingen
Bankrekeningnummer 7 jaar Belastingwetgeving en betalingen

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

2 jaar na websitebezoek

Om jouw gedrag op de website te analyseren

om het aanbod van diensten en services af te

stemmen op jouw voorkeuren

 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

gewoon Jet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.


Delen van persoonsgegevens met derden

gewoon Jet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. gewoon Jet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door gewoon Jet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gewoonjet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

gewoon Jet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

gewoon Jet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gewoonjet.nl