“Meer maken van wat er is

Onze samenleving is een grote smeltkroes van culturen, mensen met verschillende meningen, verschillende ervaringen en achtergronden. Deze diversiteit maakt het werken in het onderwijs interesant maar soms ook ingewikkeld.

Diversiteit en inclusiviteit zijn nog altijd niet de meest gemakkelijke onderwerpen van gesprek. AddingUp helpt door trainingen en advies over dit onderwerp te geven zodat er een omgeving ontstaat waarin iedereen zich comfortabel genoeg voelt deze onderwerpen te bespreken en te leren van elkaar. AddingUP maakt meer van wat er al is.

Adding UP is het bedrijf van Neeltje Huijing-Schrofer. Zij heeft als sociaal psycholoog onderzoek gedaan naar intercultureel onderwijs en diversiteit. De praktijkervaringen en de kennis die ze heeft opgedaan wil ze binnen het onderwijs inzetten om de uitdagingen die mensen op dit gebied ondervinden te begeleiden. Een wat ingewikkeld en prikkelig onderwerp dat zij durft aan te gaan.

Kleur | Vorm | Fonts

Naast het moodboard is het verhaal van Adding UP leidend. Het gaat over het taboe, de prikkeligheid van het onderwerp, schurend. En daar waar wrijving is ontstaat glans. Samen maken we meer.

De A van Adding UP is puntig en niet regelmatig om te laten zien dat het over een onderwerp gaat dat niet zo recht-toe recht-aan is.
Het plusje van de i vertelt iets over de meerwaarde die het heeft om diversiteit te gebruiken en in te zetten binnen het onderwijs.

 

Aa

Font: Raleway

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
@#!

Volg me ook op Social Media